CZECH JUKEBOX z.s.

Nabízíme pomoc světu zábavy. Jedná se o podporu provozovatelů jukeboxů zejména ve vztahu k ochranným organizacím ( OSA a INTERGRAM. Od 1.1.2009 zajišťuje OSA ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s výběr autorských odměn i pro INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů z.s.).

Konkrétně nabízíme :

Sjednanou výši autorské odměny pro OSA včetně INTERGRAM na částku 300,- Kč + DPH za jeden jukebox a měsíc.

Členové spolku CZECH JUKEBOX z.s. platí odměny na základě smlouvy se spolkem ve splátkách na speciální účet CZECH JUKEBOX z.s., ze kterého jsou tyto odměny jednotně převáděny na účet OSA.

Garantujeme:

Zachování naprosté důvěrnosti při zacházení s citlivými firemními údaji členů – měsíční hlášení o provozovaných místech jednotlivých členů.

Spolek přijímá členské příspěvky pouze v takové výši, aby byl zajištěn chod spolku. Spolku. Nevytváří žádné finanční rezervy.