Odkazy

Odkazy

Czech Jukebox z.s na Justice.cz
Výpis

OSA ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s
www.osa.cz

INTERGRAM nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů o.s
www.intergram.cz