Vznik členství

Úvod:

Členem sdružení můžou být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, které se ztotožňují s cílem činnosti sdružení a u kterých je předpoklad, že budou jeho řádnými členy.

Členství ve sdružení vzniká na základě přihlášky za člena a souhlasu všech tří zakládajících členů vyjádřeném na této přihlášce. Zájemce o členství musí v přihlášce výslovně prohlásit, že přistupuje bez výhrad ke stanovám sdružení. O přijetí za člena je člen informován místopředsedou představenstva.

Přihláška do sdružení - viz soubor ke stažení

Tato přihláška bude posouzena zakládajícími členy sdružení. V případě kladného posouzení přihlášky bude člen vyzván k zaplacení jednorázového zápisného a členských příspěvků. Po jejich zaplacení oznámí místopředseda představenstva vznik členství.